ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ (342-292 π. Χ.)

Ο Μένανδρος γεννήθηκε το 342 π. Χ. στην Κηφισιά και πέθανε το 292 π. Χ. ενώ κολυμβούσε στην Φρεαττύδα. Είναι ο κύριος εκπρόσωπος της Νέας Αττικής Κωμωδίας. Έγραψε εκατόν οκτώ κωμωδίες, παρά την μεγάλη του όμως παραγωγή νίκησε μόνο σε οκτώ θεατρικούς αγώνες. Από τις κωμωδίες του ολόκληρη δεν σώζεται καμία. Σε βαθμό που μπορούν να παρουσιασθούν σε παράσταση σώζονται πέντε κωμωδίες, με μεγαλύτερη ή μικρότερη φθορά στίχων ή και απώλεια ολόκληρων τμημάτων τους.

Ο Μένανδρος διακρίνεται για την εκλεπτυσμένη, χαριέστατη, γλώσσα του, που έχει παραλάβει από τον Ευριπίδη και τον Αριστοφάνη δια των κωμωδιογράφων της Μέσης Αττικής Κωμωδίας. Διακρίνεται επίσης όχι τόσο για την θεματολογία – που ήδη από τις δύο τελευταίες κωμωδίες του Αριστοφάνη (“Εκκλησιάζουσαι” και – ιδίως- “Πλούτος”) και ακόμη περισσότερο από αυτές της Μέσης Αττικής Κωμωδίας στρέφεται προς την καθημερινότητα – όσο για την πολύ πιο σύνθετη πλοκή των κωμωδιών του και ιδιαίτερα για την δημιουργία χαρακτήρων-τύπων.

Ειδικότερα, οι χαρακτήρες που δημιούργησε ο Μένανδρος παραμένουν ακόμη και σήμερα ολοζώντανοι στο Θέατρο, στην διαχρονική εξέλιξη του οποίου δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι συνέβαλε (όσον αφορά ειδικά στην κωμωδία) όσο και ο Ευριπίδης.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ΔΥΣΚΟΛΟΣ

Ο «Δύσκολος» πιστεύεται ότι γράφηκε και παίχθηκε το 317-16 π. Χ., όταν ο Μένανδρος ήταν εικοσιπενταετής. Αναφέρεται σε έναν γέροντα, πραγματικό «στραβόξυλο», που εχθρεύεται τους πάντες και τα πάντα, ζώντας απομονωμένος στην Φυλή της Αττικής, με την πανέμορφη κόρη του και μια γριά δούλα, έχοντας διώξει την γυναίκα του και τον από πρώτο της γάμο γιο της.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΜΙΑ

Η κωμωδία «Σαμία» πιστεύεται ότι γράφηκε στα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 3ου αιώνα π. Χ.. Είναι μια κωμωδία που εκτυλίσσεται με σειρά από πλάνες και παρεξηγήσεις, όπου - και πάλι ο Έρως -  ανακατεύει, αλλά και ξεδιαλύνει τα πάντα.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΕΣ

Η κωμωδία είναι αχρονολόγητη και, γενικώς, τοποθετείται στην ώριμη περίοδο του Μενάνδρου. Και εδώ ένα πλέγμα πλανών και παρεξηγήσεων συνθέτει την υπόθεση, που κινείται σε δύο άξονες. Τον έρωτα, πάντοτε, και την πλεονεξία.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ΑΣΠΙΣ

Είναι άγνωστο πότε γράφηκε και παίχθηκε η κωμωδία «Ασπίς», μεγάλα τμήματα της οποίας έχουν χαθεί, ενώ και πολλοί στίχοι είναι πολύ φθαρμένοι. Κι όμως και μόνο τα υπάρχοντα τμήματα όχι απλώς συνθέτουν τελικά ένα «σύνολο» που μπορεί να παρασταθεί, αλλά και συνιστούν μια χαριτωμένη κωμωδία.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ

Μια ακόμη κωμωδία, η «Περικειρομένη», με χαμένα πολλά και μεγάλα τμήματά της, αλλά που δίνει κι αυτή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θαυμάσιου και χαριτωμένου θεατρικού έργου. Κύριοι παράγοντες πλοκής και δράσης είναι – και εδώ – η Τύχη και φυσικά ο - συνοδευόμενος από τρομερή ζήλεια – Έρως που τελικώς επικρατεί.