ΟΡΕΣΤΕΙΑ: ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ

Δραματουργός:

Ο Ορέστης έχει προσπέσει στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, ενώ οι καταδιώκουσες αυτόν Ερινύες, έχουν αποκοιμηθεί γύρω από τον Ομφαλό. Εκεί τους βρίσκει η Πυθία που έντρομη περιγράφει ό,τι είδε στους θεατές. Το Φάντασμα της Κλυταιμήστρας ξεσηκώνει τις Ερινύες, οι οποίες όμως εκδιώκονται από τους Δελφούς από τον Απόλλωνα, που προτρέπει τον Ορέστη να προσπέσει στο άγαλμα της Αθηνάς στην Αθήνα, όπου θα τύχει δίκαιης δίκης. Μέσα στο Πρώτο Επεισόδιο, και πριν από την Επιπάροδο, χώρος και χρόνος αλλάζουν κατά τρόπο θαυμαστό και μέχρι σήμερα πρωτοποριακό: Ο Ορέστης, έχοντας πια εξαγνισθεί τελείως, βρίσκεται στην Αθήνα και έχει προσπέσει στο άγαλμα της Αθηνάς, όπου τον βρίσκουν στο τέλος της μακράς καταδίωξης οι Ερινύες. Η Αθηνά εμφανίζεται στις επικλήσεις του Ορέστη και καθιδρύει ανθρώπινο Δικαστήριο, από τους εκλεκτούς πολίτες των Αθηνών. Είναι σημαντικές δύο παρατηρήσεις της Αθηνάς: Πρώτον, ότι αν δεν μπορούν να δικάσουν το έγκλημα του Ορέστη οι άνθρωποι, ούτε εκείνη μπορεί να αποφανθεί. Και δεύτερον, ότι ο εγκληματίας δεν διώκεται αιωνίως. Το Δικαστήριο με την αθωωτική ψήφο της Αθηνάς και την ισοψηφία των Δικαστών κηρύσσει αθώο τον Ορέστη και ακολουθεί η μετατροπή των Ερινύων σε Ευμενίδες, παντοτινές προστάτισσες της προκοπής πόλης και σπιτικών.

4.00